Ondřej Vodička

Mgr. Ondřej Vodička absolvoval obor Obecná antropologie se specializací historická antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Jeho specializací bylo zkoumání válečné aktérské zkušenosti skrze dobové egodokumenty. Jeho oceňovaná bakalářská práce Oděni ve cti a železe: reprezentace vojenské cti v deníku skotského generála Roberta Monroa byla vydána jako monografie. Stejné téma rozvinul ve svém diplomním projektu Tváře běsu: reprezentace války v pamětech vojenských profesionálů z let 1620-1649.