Pavel Mücke

Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. je historikem a výzkumným pracovníkem Centra orální historie a Oddělení sociálních a kulturních dějin Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Praze. Vědecko-pedagogicky také působí na Pracovišti orální historie a soudobých dějin Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Mezi oblasti jeho zájmu patří moderní a soudobé dějiny, teoretické i praktické aspekty výzkumu prostřednictvím orální historie a problematika dějin a paměti. V oblasti dějin vojenství se dříve zabýval dějinami čs. vojenského zahraničního odboje v letech druhé světové války; v současné době se jeho zájem soustřeďuje spíše na dějiny československých a českých armádních a bezpečnostních složek po roce 1945.

Mezi jeho nejvýznamnější publikace s militární tematikou patří monografie Rámce paměti druhé světové války v českých zemích a Místa paměti druhé světové války.