KONFERENCE 2021

Dovolujeme si vás srdečně pozvat k účasti na mezinárodní odborné konferenci

VOJENSKÁ SLUŽBA V INTERDISCIPLINÁRNÍ PERSPEKTIVĚ
organizace – disciplinace – zkušenost – kultura

POŘADATELÉ:
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i.
Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Společnost pro výzkum dějin vojenství, z. s.
Terezín – město změny, z. s.

MÍSTO A ČAS KONÁNÍ:
Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 – Libeň („kampus Trója“).
čtvrtek 24. 6. (9-18) – pátek 25. 6. (9-12) 2021.

Oficiální program zde.

Tématem mezinárodní odborné konference Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě je fenomén vojenské služby, s důrazem na službu povinnou/základní, nijak nevylučujícím témata, týkající se vojenské služby v období před nástupem braneckých armád. Časově je konference vymezena obdobím pozdního raného novověku až současnosti. Geografickým vymezením je prostor českých zemí a Slovenska s přesahy do střední Evropy, nahlédnutý v perspektivě historických a humanitních věd. Ambicí pořadatelů je pojmout konferenci jako snahu podpořit zatím nepříliš intenzivní dialog mezi odborníky z oblasti vojenství, historiky vojenství, antropology, etnology a sociology a dalšími, zabývajícími se podobnými problémy.

Konference se bude soustřeďovat na problematiku organizace a státního zajištění vojenské služby ve smyslu teorie fiskálně-militárního státu, tématem vztahu sociální disciplinace a vojenství, zkušeností povinné vojenské služby a jejím vlivem na aktérskou subjektivitu, genderovými aspekty vojenské služby a také kulturou vojenské služby, ať již v sémiotickém pojetí, nebo ve smyslu materiální kultury a vojenského folklóru.

Všechny příspěvky, přijaté na základě abstraktů v roce 2020 (konference byla odložena kvůli koronavirové pandemii), jsou automaticky schváleny pro nový termín. Další zájemci o účast mohou zaslat abstrakt svého příspěvku o maximální délce 200 slov nejpozději do 30. 5. 2021 emailem na adresu konference2020@dejinyvojenstvi.cz. Délka prezentovaného příspěvku je nejvýše 20 minut. Vybrané příspěvky z konference budou publikovány v monotematickém čísle odborného recenzovaného časopisu. Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina.

Konference se koná v hybridním módu. V souladu s aktuálně platnými vládními opatřeními bude možné být přítomen na místě. Účastníci, kteří nebudou moci být přítomní, nebo z vlastních důvodů nechtějí být přítomni, budou připojeni pomocí ZOOMu. Na místě bude v každém případě přítomen tým organizátorů, zajišťující moderování a technické zázemí.

Konferenční poplatek se nehradí. Na místě občerstvení a možnost vlastního stravování.

ORGANIZAČNÍ VÝBOR:

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i.

Mgr. Jiří Hofman Terezín – město změny, z. s.

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D. – Společnost pro výzkum dějin vojenství, z. s. – kontaktní osoba

Konference je jedním z výstupů grantového projektu „Armáda jako nástroj socializace: Reflexe fenoménu základní vojenské služby v českých zemích (1968-2004)“, podpořeného Grantovou agenturou ČR (projekt č. 19-19311S).