KDO JSME

Společnost pro výzkum dějin vojenství, z.s. je mezinárodní vědeckou společností, která byla zaregistrována na začátku roku 2020. Společnost sdružuje aktivní výzkumníky, pedagogy, studující a autory z oblasti historiografie vojenství, orientující se na reflektované koncepty zejména z oblasti nových kulturních dějin války, gender studies, orální historie, historické antropologie, historické sociologie, archeologie, vojenství, etnologie, dějin umění a příbuzných disciplín. Společnost má v současné době 23 členek a členů z České republiky, Polska a USA.

Naším cílem je zejména přispívat k tomu, aby domácí historiografie vojenství byla v živém kontaktu se světovým vývojem disciplíny a také s vývojem na poli historiografie a humanitních a společenských věd. V souvislosti s tím usilujeme především o další rozvoj reflektovaných konceptů z oblasti historiografie vojenství a jejich etické a teoreticko-metodologicky ukotvené používání.

Společnost bude organizovat konference, semináře, přednášky a podobné akce pro odbornou i laickou veřejnost a také spolupracovat s podobnými spolky v tuzemsku i zahraničí. Naším cílem je také vydávat periodické i neperiodické odborné recenzované a rovněž tak popularizační a jiné publikace.

V současné době v čele spolku stojí předsednictvo ve složení:

PhDr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D. – předseda
PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D. – místopředseda
Mgr. Jiří Hofman, Ph.D. – hospodář