TEREZÍNSKÁ MEDAILE

Vzor Terezínské medaile za historii vojenství. Grafický návrh Jakub Ferjenčík.

Terezínskou medaili za historii vojenství uděluje SVDV za excelentní akademické kvalifikační práce v bakalářském, magisterském a doktorském stupni, obhájené v daném akademickém roce. Medaile představuje symbolické uznání autora práce, jejíž téma přísluší k historii vojenství, a to v rámci některé z paradigmatických oblastí, jak je definuje článek 1.4 Stanov společnosti, v němž jsou charakterizovány jako náležející do pole: „nových kulturních dějin války, gender studies, orální historie, historické antropologie, historické sociologie, archeologie, vojenství, etnologie, dějin umění a příbuzných disciplín.“

Statut medaile ke stažení zde. Naleznete v něm všechny potřebné informace, pokud chcete přihlásit svoji kvalifikační práci do soutěže. Statut obsahuje také pravidla hodnocení prací.

Předsednictvo SVDV dne 22. září 2023 vyhlásilo 3. ročník soutěže o Terezínskou medaili za historii vojenství. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2023 včetně. Předsednictvo SVDV v této souvislosti rozhodlo, že pro ročník 2023 se Statut medaile upravuje tak, že první věta článku 8) zní: „Nominaci je nutné oznámit Společnosti do posledního dne měsíce října 2023, tedy do 31. 10. 2023 včetně.“
Vyhlášení 3. ročníku medaile ke stažení zde.
Nominační formulář pro účastníky soutěže ke stažení zde. Vyplněný formulář se odesílá na kontaktní email SVDV (info@dejinyvojenstvi.cz)
Ve 3. ročníku soutěže nebyla Terezínská medaile udělena v žádné kategorii.

Předsednictvo SVDV dne 26. září 2022 vyhlásilo 2. ročník soutěže o Terezínskou medaili za historii vojenství. Uzávěrka přihlášek je do 23. října 2022 včetně.
Předsednictvo SVDV v této souvislosti rozhodlo, že pro ročník 2022 se Statut medaile upravuje tak, že první věta článku 8) zní: „Nominaci je nutné oznámit Společnosti do posledního dne 42. kalendářního týdne, tedy do 23. 10. 2022 včetně.“
Vyhlášení 2. ročníku medaile ke stažení zde.
Nominační formulář pro účastníky soutěže ke stažení zde. Vyplněný formulář se odesílá na kontaktní email SVDV (info@dejinyvojenstvi.cz)
Vyhlášení výsledků 2. ročníku zde.

Předsednictvo SVDV dne 3. září 2021 vyhlásilo 1. ročník soutěže o Terezínskou medaili za historii vojenství. Uzávěrka přihlášek je 10. října 2021 včetně.
Vyhlášení 1. ročníku medaile ke stažení zde.
Nominační formulář pro účastníky soutěže ke stažení zde. Vyplněný formulář se odesílá na kontaktní email SVDV (info@dejinyvojenstvi.cz)
Vyhlášení výsledků 1. ročníku zde.