TEREZÍNSKÁ MEDAILE

Vzor Terezínské medaile za historii vojenství. Grafický návrh Jakub Ferjenčík.

Terezínskou medaili za historii vojenství uděluje SVDV za excelentní akademické kvalifikační práce v bakalářském, magisterském a doktorském stupni, obhájené v daném akademickém roce. Medaile představuje symbolické uznání autora práce, jejíž téma přísluší k historii vojenství, a to v rámci některé z paradigmatických oblastí, jak je definuje článek 1.4 Stanov společnosti, v němž jsou charakterizovány jako náležející do pole: „nových kulturních dějin války, gender studies, orální historie, historické antropologie, historické sociologie, archeologie, vojenství, etnologie, dějin umění a příbuzných disciplín.“

Statut medaile ke stažení zde. Naleznete v něm všechny potřebné informace, pokud chcete přihlásit svoji kvalifikační práci do soutěže. Statut obsahuje také pravidla hodnocení prací.

Předsednictvo SVDV dne 3. září 2021 vyhlásilo 1. ročník soutěže o Terezínskou medaili za historii vojenství. Uzávěrka přihlášek je 10. října 2021 včetně.
Vyhlášení 1. ročníku medaile ke stažení zde.
Nominační formulář pro účastníky soutěže ke stažení zde. Vyplněný formulář se odesílá na kontaktní email SVDV (info@dejinyvojenstvi.cz)