NAŠI LIDÉ

V současné době jsou členkami a členy SVDV následující výzkumní, pedagogičtí a profesionální pracovníci (v současné době má SVDV 23 členek a členů ze 3 zemí).

Mgr. et Mgr. Klára ANDRESOVÁ, Ph.D. – Masarykův ústav a Archiv AV ČR, vědecká pracovnice.

Mgr. Michal CÁP – Vojenský historický ústav Praha, odborný pracovník. Doktorand Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Mgr. Václav ČERNÝ, Ph.D. – Historický ústav, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, vědecko-pedagogický pracovník.

Andrew DEATON, BA, MA – The University of Alabama, College of Arts and Sciences, Department of History, vědecko-pedagogický pracovník.

pplk. Mgr. Otakar FOLTÝN AČR, vojenská kancelář prezidenta republiky. Doktorand Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Mgr. Jiří HLAVÁČEK, Ph.D. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Pracoviště orální historie a soudobých dějin Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, vědecko-pedagogický pracovník.

Mgr. Jiří HOFMAN, Ph.D. – odborný pracovník – Terezín, město změny, z.s.

Doc. Mgr. Jiří HUTEČKA, Ph.D. – Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, vědecko-pedagogický pracovník.

Doc. PhDr. Tomáš JIRÁNEK, Ph.D. – Ústav historických věd, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice, vědecko-pedagogický pracovník.

Mgr. Libor JŮN, Ph.D. – Národní muzeum, odborný pracovník, kurátor. Pedagogicky působí na TU Liberec a FAMU.

PhDr. Vojtěch KESSLER, Ph.D. – Historický ústav AV ČR, vědecký pracovník.

prof. dr. hab. Jarosław KILIAS – Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, vědecko-pedagogický pracovník.

Doc. Mgr. Marie KOLDINSKÁ, Ph.D. – Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, vědecko-pedagogický pracovník.

Mgr. Ondřej KRÁL, Ph.D. – Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.

Mgr. Tomáš KYKAL – Vojenský historický ústav Praha, historicko-dokumentační odbor, odborný pracovník.

PhDr. Vítězslav PRCHAL, Ph.D. – Ústav historických věd Fakulty filozofické, Univerzita Pardubice, vědecko-pedagogický pracovník.

Mgr. Ladislav RYTÍŘ – Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, katedra archeologie, vědecko-pedagogický pracovník.

Mgr. Lukáš SLÁMA – Národní památkový ústav, doktorand Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta filozofická.

Mgr. Josef ŠRÁMEK, Ph.D. – Muzeum východních Čech, Historické oddělení, odborný pracovník.

doc. PhDr. Michael VIKTOŘÍK, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, vědecko-pedagogický pracovník.

Mgr. Ondřej VODIČKA – Absolvent Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Fakulty sociálních věd UK, autor.

Ing. Mgr. Michal VOKURKA, Ph.D. – Historický ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

PhDr. et Mgr. Petr WOHLMUTH, Ph.D. – Studijní program Orální historie – soudobé dějiny, Katedra historických věd, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, vědecko-pedagogický pracovník.