NAŠI LIDÉ

V současné době jsou členkami a členy SVDV následující výzkumní, pedagogičtí a profesionální pracovníci:

Mgr. et Mgr. Klára ANDRESOVÁ – Historický ústav AV ČR. Doktorandka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Mgr. Václav ČERNÝ, Ph.D. – Historický ústav, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

pplk. Mgr. Otakar FOLTÝN – Generální štáb Armády České republiky. Doktorand Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Mgr. Jiří HLAVÁČEK, Ph.D. – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Pracoviště orální historie a soudobých dějin Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Mgr. Jiří HOFMAN, Ph.D. – Odborný pracovník – Terezín, město změny, z.s. Doktorand Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Doc. Mgr. Jiří HUTEČKA, Ph.D. – Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, ředitel.

Doc. PhDr. Tomáš JIRÁNEK, Ph.D. – Ústav historických věd, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice.

Mgr. Libor JŮN, Ph.D. – Národní muzeum, kurátor.

Mgr. Vojtěch KESSLER, Ph.D. – Historický ústav AV ČR.

prof. dr. hab. Jarosław KILIAS – Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Doc. Mgr. Marie KOLDINSKÁ, Ph.D. – Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Mgr. Ondřej KRÁL, Ph.D. – Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci.

Mgr. Tomáš KYKAL – Vojenský historický ústav Praha, historicko-dokumentační odbor.

Mgr. et Mgr. Zdenko MARŠÁLEK, Ph.D. – Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

Doc. PhDr. Pavel MÜCKE, Ph.D. – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Pracoviště orální historie a soudobých dějin Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

PhDr. Vítězslav PRCHAL, Ph.D. – Ústav historických věd Fakulty filozofické, Univerzita Pardubice.

Mgr. Ladislav RYTÍŘ – Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, katedra archeologie

Mgr. Lukáš SLÁMA – Národní památkový ústav, doktorand Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta filozofická.

Mgr. Josef ŠRÁMEK, Ph.D. – Muzeum východních Čech, Historické oddělení

doc. PhDr. Michael VIKTOŘÍK, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta.

Mgr. Ondřej VODIČKA – Absolvent Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a student Fakulty sociálních věd UK.

Mgr. et Mgr. Petr WOHLMUTH, Ph.D. – Pracoviště orální historie a soudobých dějin Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.