NAŠI LIDÉ

V současné době jsou členkami a členy SVDV následující výzkumní, pedagogičtí a profesionální pracovníci:

Mgr. et Mgr. Klára Andresová – Historický ústav AV ČR. Doktorandka Filosofické fakulty Univerzity Karlovy.

pplk. Mgr. Otakar Foltýn – Generální štáb Armády České republiky. Doktorand Filosofické fakulty Univerzity Karlovy.

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Pracoviště orální historie a soudobých dějin Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Mgr. Jiří Hofman – Odborný pracovník – Terezín, město změny, z.s. Doktorand Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D. – Historický ústav Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové, ředitel.

Doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D. – Ústav historických věd, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice.

Mgr. Libor Jůn, Ph.D. – Národní muzeum, kurátor.

Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D. – Historický ústav AV ČR.

Doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D. – Ústav českých dějin, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy.

Mgr. Tomáš Kykal – Vojenský historický ústav Praha, Historicko-dokumentační odbor.

Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek, Ph.D. – Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.

Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Pracoviště orální historie a soudobých dějin Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D. – Ústav historických věd Fakulty filozofické, Univerzita Pardubice.

Mgr. Lukáš Sláma – Národní památkový ústav, doktorand Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta filozofická.

Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. – Muzeum východních Čech, Historické oddělení

Mgr. Ondřej Vodička – Absolvent Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a student Fakulty sociálních věd UK.

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D. – Pracoviště orální historie a soudobých dějin Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.