Jiří Hlaváček

Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. je historikem a výzkumným pracovníkem Centra orální historie a Oddělení sociálních a kulturních dějin Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Praze. Vědecko-pedagogicky také působí na Pracovišti orální historie a soudobých dějin Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. V současné době je předsedou České asociace orální historie (COHA).

Mezi jeho nejvýznamnější publikace s militární tematikou patří nedávno vydaná monografie Vzestup a pád ČSLA? Vojenská profese v kolektivní paměti důstojnického sboru (1960–1970).