Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.

Mgr. Josef Šrámek, Ph. D. vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a nyní působí jako historik a kurátor v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Absolvoval stáže v německém Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr Potsdam, rakouském Heeresgeschichtliches Museum – Militärhistorisches Institut Wien a francouzském Musée de la Grande Guerre Meaux. Odborně se zabývá především dějinami prusko-rakouské války z roku 1866 a první světové války s důrazem na každodenní život, válečný prožitek vojáků i civilního obyvatelstva a reflexí válečných událostí. Jako člen Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 se věnuje také historiografií prusko-rakouské války a dějinám památkové péče na bojištích z roku 1866.

Mezi jeho nejvýznamnější publikace s militární tematikou patří monografie Requiem za rytíře: Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866 (spolu s Vojtěchem Kesslerem), dále spolueditoval kolektivní monografie Prusko-rakouská válka roku 1866: Výzbroj a výstroj a Mlhy na Chlumu: Prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie, kapitolou přispěl také do kolektivních monografií Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době a Válka 1866 na Moravě.