Otakar Foltýn

pplk. Mgr. Otakar Foltýn je důstojníkem Generálního štábu Armády ČR. V předešlé vojenské kariéře sloužil na různých pozicích na Sekci rozvoje druhů sil, Společném operačním centru, Vojenské akademii a inspektorátu Generálního štábu. V civilní kariéře externě vyučoval antropologii válečnictví a mezinárodní humanitární právo. Je expertem Českého červeného kříže pro mezinárodní právo a členem České společnosti pro mezinárodní právo. Je absolventem důstojnického kurzu na Vojenské akademii ve Vyškově a vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a během služby prošel i dalšími kurzy zaměřenými především na protipovstalecký boj a na operační a humanitární právo. V současné době je doktorandem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru moderní dějiny. Byl nasazen ve vojenských operacích v Kosovu a v Afghánistánu.

Společně s akademiky z Univerzity Karlovy v Praze je spoluautorem knih s vojenskou tematikou: Povaha změny (Vyšehrad 2015),  Na rozhraní (Vyšehrad 2016), Lidé a dějiny (Academia 2017), Od bouře k bouři (Academia 2020) a také publikace Punctuated Equilibria Paradigm and Security in the Modern World.