Petr Wohlmuth

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D. je historickým antropologem, působícím na Pracovišti orální historie – soudobé dějiny na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a také v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Jeho primárním zájmem je zkoumání aktérské zkušenosti ve válce a ozbrojených konfliktech. Zabývá se zejména fenoménem pevnostní války v evropské oblasti a v současné době také problematikou zkušenosti základní vojenské služby v období tzv. normalizace i polistopadového režimu.

Mezi jeho nejvýznamnější publikace s militární tematikou patří monografie Bastionové pevnosti a vojenská revoluce a Krev, čest a hrůza – Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747.

Více info na osobním webu.