Petr Wohlmuth

Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D. je historikem vojenství, orientujícím se na koncepty historické antropologie a také orální historie po kulturním obratu. Působí na Katedře historických věd, studijním programu Orální historie – soudobé dějiny na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Jeho primárním zájmem je zkoumání aktérské zkušenosti ve vztahu k válce, ozbrojeným konfliktům a vojenské službě. Zabývá se zejména fenoménem pevnostní války v evropské oblasti nebo problematikou zkušenosti základní vojenské služby v období tzv. normalizace i polistopadového režimu. V současnosti vede grantový tým, podnikající v českém prostředí premiérový výzkum soudobých dějin vojenského re-enactmentu.

Mezi jeho nejvýznamnější publikace s militární tematikou patří monografie:
Bastionové pevnosti a vojenská revoluce
Krev, čest a hrůza – Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747
Východ proti Západu – Krymská válka (1853–1856) pohledem historické antropologie.
Je editorem a spoluautorem kolektivní monografie:
Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě
Je rovněž autorem kapitol v kolektivních monografiích:
Lidé a hradby – bastionové pevnosti a jejich život,
Mezi pakárnou a službou vlasti – Základní vojenská služba (1968-2004) v aktérské reflexi

Více info na osobním webu.