Petr Wohlmuth

PhDr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D. je historikem a antropologem vojenství, orientujícím se na koncepty historické antropologie a také post-pozitivistické orální historie. Působí na Katedře historických věd, studijním programu Orální historie – soudobé dějiny na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Jeho primárním zájmem je zkoumání aktérské zkušenosti ve vztahu k válce, ozbrojeným konfliktům a vojenské službě. Zabývá se zejména fenoménem pevnostní války v evropské oblasti nebo problematikou zkušenosti základní vojenské služby v období tzv. normalizace i polistopadového režimu. V současnosti vede grantový tým, podnikající v českém prostředí premiérový výzkum soudobých dějin vojenského historického re-enactmentu.

Mezi jeho nejvýznamnější publikace s militární tematikou patří monografie:
Bastionové pevnosti a vojenská revoluce
Krev, čest a hrůza – Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747
Východ proti Západu – Krymská válka (1853–1856) pohledem historické antropologie.

Více info na osobním webu.