… a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat… Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866

Člen naší společnosti Vojtěch Kessler nedávno ve spolupráci se Zuzanou Bláhovou-Sklenářovou vydal pozoruhodnou militárně-historickou publikaci … a proti těmto slovanským bratřím teď musím bojovat … Lužičtí Srbové v prusko-rakouské válce 1866, čerpající především z dobového lužickosrbského tisku. Týdeník Serbske nowiny totiž podrobně dokumentoval situaci doma i na bojišti a přetiskoval početné dopisy vojáků z obou bojujících stran. Na práci jsou cenné zejména analýzy dobového kulturního kontextu a také reflexe války v lužickosrbské literatuře. Součástí knihy je rovněž edice dopisů lužickosrbských vojáků v českém překladu, samostatná studie se potom věnuje jednotlivým dopisům a jejich autorům. Knihu je možné zakoupit na portálu 1866 zde.