CfP: Army, Society and Warfare in the Bohemian Lands under the Habsburgs

Společnost pro výzkum dějin vojenství má tu čest společně s Ústavem pro studium habsburské monarchie a Balkánu (Rakouská akademie věd) a Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice pořádat mezinárodní odbornou vojenskohistorickou konferenci s názvem Army, Society and Warfare in the Bohemian Lands under the Habsburgs (1526–1918). Konference se bude konat ve dnech 14.–15. září 2023 v Pardubicích v zámeckých sálech. Deadline na zaslání abstraktů je 31. května 2023.
Text CfP zde: CFP_2023_A4_www