Militární panel na 12. sjezdu českých historiků – finální informace

Jak jsme již oznamovali, tak v září se díky péči Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem koná již 12. sjezd českých historiků, zásadní to profesní shromáždění naší komunity. Náš velmi těší, že jeho součástí bude i volný panel P09, nazvaný „Dějiny vojenství a jejich současné interdisciplinární přesahy“. Spolugaranty panelu jsou členové SVDV Petr Wohlmuth a Jiří Hutečka. Nyní je k dispozici finální sestava příspěvků a doplňující informace.

Na panelu, jehož všechny tři navazující bloky se konají ve středu 21. září 2022, a který se bude soustředit na teoreticky kvalifikované interdisciplinární inspirace pro další rozvoj oblasti našeho odborného zájmu, zazní celkem 12 příspěvků, znovu s hojnou účastní členů naší společnosti, ale i nových tváří, přinášejících například témata, týkající se zkoumání středověkých a raně novověkých normativních vojenských spisů, nebo vlivu armády na industrializaci v českých zemích. Na panel srdečně zveme a co se týče bližších informací, odkazujeme na web 12. sjezdu českých historiků, kde účastníci naleznou vše potřebné.