SVDV spolupořádá mezinárodní konferenci o vojenském reenactmentu

Ve dnech 29.-30. srpna t.r. se v Praze v kampusu FHS UK bude konat mezinárodní akademická konference Military Reenactment, Military Heritage, and Historical Conflicts and Traumas in Czech Lands, spolupořádaná naší společností. Veškeré informace o konferenci včetně podrobného CfP jsou k dispozici na našem webu zde.