Vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže o Terezínskou medaili za historii vojenství

Fotografie Vladimír Šigut. © Univerzita Karlova, 2021.

Společnost pro výzkum dějin vojenství vyhlašuje výsledky 2. ročníku soutěže o Terezínskou medaili za historii vojenství. Pětičlenná odborná porota ve složení Jiří Hofman, Vojtěch Kessler, Marie Koldinská, Vítězslav Prchal a Petr Wohlmuth pečlivě posoudila všechny předložené práce a dospěla k následujícímu rozhodnutí:

  1. V kategorii bakalářských prací letos nebyla Terezínská medaile udělena.
  2. V kategorii diplomových prací se vítězem stává Mgr. Bc. Tomáš Jirouch se svou diplomovou prací s názvem Environmentální historie bastionové fortifikace a IPM Josefov, obhájenou 31. 5. 2022 na Masarykově univerzitě, Fakultě sociálních studií, Katedře environmentálních studií.
  3. V kategorii disertačních prací se vítězem stává Mgr. Matouš Holas, Ph.D., se svou disertační prací s názvem Interdisciplinární výzkum bitevních polí prusko-rakouské války z roku 1866, obhájenou 15. 6. 2022 na Univerzitě Hradec Králové, Filozofické fakultě, Katedře archeologie.

Medaile a diplomy budou vítězům předány na nejbližším setkání SVDV, které se bude konat na začátku roku 2023 a o jehož konání budou všichni včas informováni.

Vítězům srdečně gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za to, že se do soutěže zapojili!

Oficiální vyhlášení výsledků zde.

Obecné informace o Terezínské medaili včetně jejího statusu naleznete zde.