Zpráva z konference

 

V Praze ve čtvrtek 24. a v pátek 25. června úspěšně proběhla konference „Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě“, kterou významně spolupořádala naše společnost. V novém kampusu FHS UK zaznělo celkem 17 příspěvků, po kterých následovala velmi podnětná diskuse. Srdečně děkujeme všem účastníkům – těm na místě, kteří se podíleli na programu jako přednášející i jako odborná veřejnost – i těm, kteří byli kvůli převládajícím covidovým omezením připojeni vzdáleně. Je patrné, že v oblasti militárních dějin z pohledu nejrůznějších paradigmat historické vědy i humanitních věd se skutečně zvedá čerstvý vítr. Z konference později v tomto roce vznikne sborník, představující ty nejlepší příspěvky.
Foto: Kateřina Fleknová
Členové SVDV přednesli následující příspěvky:

  • Mgr. Vojtěch Kessler, Ph.D. (Historický ústav AV ČR) a Mgr. Josef Trámek, Ph.D. (Muzeum východních Čech v Hradci Králové): Národ ve zbrani, aneb kterak pruský učitel porazil u Hradce rakouského sedláka.
  • PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D. (Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta): Rub a líc vojenské služby v raném novověku – sociální prestiž versus sociální pád (příklad Karla Ludvíka de Souches a Jindřicha Josefa Dauna).
  • Mgr. Jiří Hofman (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta a Terezín – město změny): Služba beze zbraně – vojenská služba na stavbě tereziánských pevností.
  • Mgr. Tomáš Kykal (a také Mgr. Marek Fišer) – Vojenský historický ústav Praha – Památníky z vojny ve sbírkách Vojenského historického ústavu Praha.
  • doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (a také PhDr. Pavel Urbášek) – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií / Archiv Univerzity Palackého v Olomouci – Studia v zeleném. Rámce a kontury zkušenosti absolventů vysokých škol s předvojenskou přípravou v předlistopadovém Československu.
  • Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií) – Ztracený čas, který z Tebe udělá chlapa? Základní vojenská služba po roce 1968 v aktérské perspektivě.
  • Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth, Ph.D. ( Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií) – Voják a řád – vnímání významu disciplinárního řádu v ČSLA ve vzpomínkách vojáků základní služby z let 1968–2004.