Lidé a hradby

Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život. Tak se jmenuje sborník textů z oblasti historiografie vojenství, navazující na stejnojmennou konferenci, konanou v pevnostním městě Terezín v loňském roce. V nakladatelství Veduta má vyjít 20. listopadu a přinese vám interdisciplinární pohled na to, jak se v raném novověku o fortifikacích obecně a bastionových pevnostech obzvláště koncepčně přemýšlelo, nebo jaká byla zkušenost života v nich, jejich obrany i dobývání. 

Celkem 9 studií nabízí zpracování například toho, jaké neradostné závěry přinesla inspekční zpráva po českých a moravských fortifikacích, uskutečněná krátce po uzavření Vestfálského míru, nebo toho, jak je možné v pramenech bohatě zachycenou zkušenost sapérů a minérů ze západní fronty I. světové války pomocí antropologických a archeologických metod použít pro zkoumání v pramenech téměř nezachycené zkušenosti jejich protějšků z období válek o rakouské dědictví.

Na sborníku se podílela i řada členů SVDV a jeho zakoupení lze jen doporučit.

Více na webu nakladatele zde.