Zrušení říjnové konference

Vážené kolegyně a kolegové, s lítostí vám musíme oznámit, že konference, spolupořádaná SVDV, tedy „Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě,“ která se měla konat v Terezíně ve dnech 22. a 23. října, musela být kvůli nejnovějším vládním epidemiologickým opatřením zrušena.

Organizační výbor po dlouhé úvaze rozhodl tak, že konference nebude přesunuta do virtuálního prostoru, ale bude fyzicky konána v náhradním termínu. Předběžně uvažujeme o březnu či dubnu příštího roku na stejném místě.

Děkujeme všem přihlášeným za relevantní a velmi zajímavé příspěvky, které si připravili a doufáme, že se již brzy setkáme za podmínek pro vědu podstatně příznivějších.

Za organizační výbor,

Petr Wohlmuth