Militární panel na 12. sjezdu českých historiků

Ve dnech 20.-22. září 2022 bude v Ústí nad Labem pořádán 12. sjezd českých historiků, významná to událost pro celou naši komunitu. V rámci sjezdu se bude konat i panel, zabývající se historií vojenství, který garantují Petr Wohlmuth a Jiří Hutečka. Panel P09 je nazván Dějiny vojenství a jejich současné interdisciplinární přesahy, což napovídá, že se obrazně řečeno budeme posouvat i mimo bojiště a za něj, abychom se zájmem vyslechli příspěvky, pohybující se mezi disciplínami a na jejich hranicích. Na sjezd se stále můžete přihlásit zde. O konkrétní podobě panelu a jeho příspěvků více jistě napoví abstrakt:

Před 5 lety, v roce 2017, se na 11. sjezdu českých historiků, konaném v září 2017 v Olomouci, poprvé objevil vojensko-historický panel, který ukázal, že česká historie vojenství se začíná emancipovat od svých konzervativních, do značné míry pozitivistických kořenů. Byly představeny svébytné přístupy inspirující se např. teorií fiskálně-militárního státu, koncepty gender studies, orální historií či symbolickou historickou antropologií. Panel položil základy ke vzniku stále více se propojující komunity, jež si za cíl stanovuje zmíněné koncepty uplatňovat ve výzkumné praxi i teoretické práci, o čemž svědčí řada v této době publikovaných odborných textů včetně několika monografií. V mezidobí mezi dvěma historickými kongresy vznikla rovněž Společnost pro výzkum dějin vojenství (SVDV, založena 2020) jako integrační a komunikační platforma spojující výzkumníky z různých pracovišť. Nyní si vojensko-historická odborná komunita klade otázku, jakým způsobem může lépe přispět širší historické obci a obecněji humanitním vědám? V tomto smyslu vítáme příspěvky, které se zabývají interdisciplinárními styčnými plochami a přesahy historie vojenství. Na panelu tak vítáme především historičky a historiky, kteří se necítí být primárně zaměřeni na vojenství, ale ve své výzkumné praxi či teoretických snahách se obrazně řečeno dostali na dostřel militární problematice, na kterou nahlížejí z pozic širší historické vědy, či z oborů příbuzných, jakými mohou být sociologie, antropologie, archeologie nebo geografie a řada dalších.