Vyhlášení výsledků soutěže o Terezínskou medaili za historii vojenství

Fotografie Vladimír Šigut. © Univerzita Karlova, 2021.

Společnost pro výzkum dějin vojenství vyhlašuje výsledky 1. ročníku soutěže o Terezínskou medaili za historii vojenství. Pětičlenná odborná porota ve složení Klára Andresová, Jiří Hofman, Marie Koldinská, Vítězslav Prchal a Petr Wohlmuth pečlivě zhodnotila všechny předložené práce a dospěla k následujícímu rozhodnutí:

  1. V kategorii bakalářských prací se vítězem stává Tomáš Konečný za svoji práci s názvem Vojenská prezentace Augusta II. Silného. Kulturně-militární analýza plánů cvičení saské armády u Zeithain v roce 1730, obhájenou dne 25. 6. na Univerzitě Palackého v Olomouci.
  2. V kategorii diplomových prací se vítězem stává Jan Pecháček za svoji práci v názvem Dohlížet a odměňovat. Patentální invalidé na panstvích Hukvaldy a Tovačov v době předbřeznové, obhájenou dne 26. 8. 2021 na Univerzitě Hradec Králové.

V kategorii disertačních prací letos nebyla Terezínská medaile udělena. Medaile a diplom budou vítězům předány na nejbližším setkání SVDV, které se bude vzhledem k okolnostem pandemie Covid-19 konat nejspíše v březnu či dubnu 2022 v Terezíně.

Vítězům srdečně gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za to, že se do soutěže zapojili!

Oficiální vyhlášení zde: